lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Antiseptiķi un antipirēni

Koksnes balinātājs STAFOR WHITE

1 l
4751005613783
256
pluss
minuss
5 l
4751005613806
1168
pluss
minuss
10 l
4751005613813
2085
pluss
minuss
3 l
4751005613790
554
pluss
minuss
  • Tips
    Koksnes balināšana
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 30.05.2024.

Līdzeklis paredzēts koksnes virsmas attīrīšanai un balināšanai. Attīra koksnes virsmu no pelējuma, zilējuma traipiem, lietojams vecas, sākotnējo krāsu zaudējušas koksnes balināšanai. Pēc koksnes apstrādes tumšie plankumi pazūd un atjaunojas koksnes dabīgā tekstūra.

LIETOŠANA: ar pulverizatoru koksnes virsmu apsmidzina no 15 – 10 cm attāluma, uzklājot ar otu, uzklāšanu veic šķiedru virzienā un atstāj nožūt ~ 30 minūtes, pēc tam līdzekli noskalo ar ūdeni. Nepieciešamības gadījumā apstrādi var atkārtot pēc 2 stundām. Pirms apstrādes pelējumu nenokasīt, jo tas var izraisīt bīstamo sporu izsēšanu. Nelietot kopā ar citiem produktiem, tas var izraisīt bīstamas gāzes – hlora izdalīšanos. Nelietot uz metāliem. Darba rīkus un traukus mazgāt ar ūdeni. 

PATĒRIŅŠ: atkarīgs no koksnes veida un tumšuma pakāpes.

DROŠĪBAS PASĀKUMI: darbi jāveic laukā vai labi vēdināmās telpās, lietojot gumijas cimdus un aizsargbrilles.

GLABĀŠANA: oriģinālajā iepakojumā - norādīts uz marķējuma.

Bīstamības kategorijas: Skin cor. 1B
Aquatic acute 1      
Signālvārds: Bīstami
Satur: Nātrija hipohlorīdu
Produkta iedarbības raksturojums: H314- Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H400- Ļoti toksisks ūdens organismiem.
Drošības prasību apzīmējumi: P260-Neieelpot  tvaikus, izgarojumus un smidzinājumu.
P273-Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280-Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus un sejas aizsargus.
P301+P330+P331-NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
Papildus marķējums: P101- Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102-Sargāt no bērniem.
EUH031- Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
EUH206-Uzmanīgi! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).

Saistītās preces