lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Antiseptiķi un antipirēni

Koksnes atjaunotājs WOOD RENEW ar balinošu efektu

0.5 l
4751005615312
273
pluss
minuss
  • Tips
    Koksnes balināšana
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.05.2024.

Līdzeklis delikātai koksnes balināšana un attīrīšanai. Attīra no pleķiem, notecējumiem, mikroorganismu bojājumu pēdām. Atgriež novecojušai, pelēkai koksnei sākotnējo krāsu. Paredzēts neapstrādātai koksnei vai koka virsmām, kas attīrītas no iepriekšējās apstrādes līdzekļa, mēbelēm (arī pītām dārza mēbelēm), durvīm, logu rāmjiem. Nesatur hloru. 

Lietošana: Sakratīt iepakojumu. Vienmērīgi uzklāt uz apstrādājamās virsmas. Pēc 10-15minūtēm nomazgāt ar ūdeni. Nepieciešamības gadījumā apstrādi atkārtot. 

Glabāšana: Glabāt temperatūrā augstākā par 0°С. Glabāšanas laiks norādīts uz marķējuma.

Bīstamības kategorijas: Nopietni acu bojājumi kat.1     
Signālvārds: Bīstami
Satur: Skābeņskābi
Produkta iedarbības raksturojums: H318- Izraisa nopietnus acu bojājumus
Drošības prasību apzīmējumi: P264- Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.
P280- Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu un acu aizsargus.
P305+P351+P338- SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310-Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P501-Atbrīvojoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Papildus marķējums: -

Saistītās preces