lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Apmetumi

KARSTUMIZTURĪGAIS dekoratīvais apmetums

1.1 l
4751005613912
317
pluss
minuss
3.5 l
4751005615107
897
pluss
minuss
 • Īpašības
  Karstumizturīgs
 • Tips
  Apmetums
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.05.2024.

Speciāls karstumizturīgs dekoratīvs apmetums (”ķirmjveida” faktūra) uz ugunsizturīgu minerālo pildvielu un saistvielu bāzes. Pielietojams krāsns, krāsns un pirts plātņu, aizsegu, dūmvadu, grilla vietu, grillu u.c. virsmu apmešanai. Satur armējošas škiedras un speciālas pretplaisu, adhēziju un plastiskumu uzlabojošas piedevas.

ĪPAŠĪBAS:

 • Gatavs lietošanai produkts;
 • Vienkārša lietošana;
 • Augsta termonoturība līdz 350°С;
 • Nav ierobežojumu lietošanai mitrās telpās;
 • Mazs patēriņš.

LIETOŠANA: Pirms apmetuma uzklāšanas nepieciešams rūpīgi attīrīt virsmu no vecās krāsas, līmes, putekļiem, vecā apmetuma. Ja tiek apmesta vāji iesūcoša virsma, rekomendēts izmantot armējošu sietu vai veikt iegriezumus uz virsmas, kā arī lietot termonoturīgu grunti. Labi iesūcošas virsmas iepriekš jāsamitrina ar ūdeni. Irdenas un vāji strukturētas virsmas ieteicams nostiprināt ar termonoturīgo grunti. Uzklātā apmetuma virskārtas pierīvēšanu veic ar rīvdēļa apļveida kustībām. Lielāki pildītāja graudi veido faktūru, kas imitē ķirmja pēdas koksnē. Nav rekomendēts izmantot uz koka, plastmasas vai metāla virsmām. Apstrādājamās virsmas temperatūra +5ºC līdz +20ºC. Iespējama produkta sabiezēšana, to rūpīgi samaisot atjaunojas normāla darba konsistence.

PATĒRIŅŠ: Apmēram 1l/0.5-1.5m², ja kārtas biezums ir 3-10mm. 

ŽŪŠANA: Sākotnējās apmetuma saķeršanās laiks 1-2stundas. Galējā sacietēšana noteikt 24-48stundu laikā, atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas, apkārtējās vides temperatūras un uzklātās kārtas biezuma. Pakļaut apstrādāto virsmu augstām temperatūrām atļauts pēc 15-20dienām.

GLABĀŠANA: Oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā augstākā par 0ºC uzglabājas apmēram - sk.uz marķējuma. Nedrīkst sasalt. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

Signālvārds: Bīstami
Satur: Nātrija ortosilikātu
Bīstamības kategorijas: Kairinošs ādai 2. kat.
Nopietni acu bojājumi 2. kat. 
Produkta iedarbības raksturojums: H315 – Kairina ādu;
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu
Drošības prasību apzīmējumi: P262-Nepieļautnokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm
P280 – Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus un sejas aizsargus;
P332+P313 – Ja rodas ādas iekaisums; lūdziet mediķu palīdzību
P305+P351+P338 – SASKARE AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar  ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot;
P501-Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Papildus marķējums: P102-Sargāt no bērniem.

Saistītās preces