lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Autoķīmija

DE ICER ledus noņēmējs

0.5 l
4751005615299
361
pluss
minuss
  • Tips
    Auto kopšana
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.05.2024.

Efektīvs līdzeklis ātrai ledus noņemšanai (atkausēšanai) no auto vējstikla, spoguļiem, durvīm, slēdzenēm.

Lietošana: Līdzekli vienmērīgi izsmidzina pa ledus virsmu, pēc 2-3minūtēm ledus atlikumus noņem ar skrāpi vai vējstikla birstēm.

Īpašības:

  • Nesatur kaitīgas cilvēkam vielas.
  • Nebojā laku un krāsu, gumiju, plastmasu.
  • Nav kaitīgs apkārtējai videi.
  • Efektīvs temperatūrā līdz -30°C.

Glabāšana: Glabāt hermētiski noslēgtā iepakojumā. Nesildīt, ugunsbīstami! Glabāšanas laiks – sk.uz iepakojuma.

Bīstamības kategorijas: Uzliesmojoši šķidrumi 2.kat.
Acu kairinājums 2.kat.
STOT SE3
Signālvārds: Brīdinājums
Satur: Etanolu,2-propanolu
Produkta iedarbības raksturojums: H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 – Var izraisīt miegainību un reiboņus.
EUHO66 – Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi: P210- Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt.
P261- Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P305 + P351 + P338- SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P501 – Atbrīvoties no iepakojuma kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Papildus marķējums: P102-Sargāt no bērniem.

Saistītās preces