lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Citi

ANTILEDUS pretapledošanas līdzeklis

2.3 kg
4751005615275
525
pluss
minuss
8 kg
4751005615282
1439
pluss
minuss
  Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
  Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.05.2024.

  Aktīvs pretledus reaģents efektīvai un ātrai ledus un sablīvēta sniega noņemšanai no auto ceļiem, jumtiem, ūdens notecēm, trotuāriem, pakāpieniem u.t.t. Satur korozijas inhibitoru.

  Īpašības:

  • Zema korozīva aktivitāte pret metālu.
  • Neietekmē apavus, ādu, gumiju, neatstāj pēdas uz apaviem.
  • Nebojā betonu un asfaltu.
  • Nenosprosto ūdens noteces un kanalizāciju.
  • Nav negatīvas ietekmes uz grunti.

  Lietošana: Uzkaisīt uz attīrītu no irdena sniega virsmu. Pēc ledus daļējas atkušanas, to notīra mehāniski. Var izmantot profilaksei 1-2stundas pirms nokrišņiem.

  Patēriņš: Apmēram 15-50g/m² (1kg/20-66m²).

  Drošības pasākumi: Lietojot produktu izmantot gumijas cimdus, izvairīties no nokļūšanas uz ādas, acīs un elpceļos.

  Glabāšana: Produkts ir higroskopisks, glabāt aizvērtā iepakojumā. Derīguma termiņš – sk.uz iepakojuma.

  Bīstamības kategorijas:    Acu kairinājums kat.2     
  Signālvārds: Brīdinājums
  Satur: Kalcija hlorīdu
  Produkta iedarbības raksturojums: H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu
  Drošības prasību apzīmējumi: P264- Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.
  P280- Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu un acu aizsargus.
  P305+P351+P338- SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  P337+P313- Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
  P501-Atbrīvojoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.